هتل‌های پارس

شرکت مس سرچشمه در هتل پارس کرمان

۰۹
بهمن
۰۰

شرکت مس سرچشمه در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان سمینار شرکت مس سرچشمه بود.

روز چهارشنبه مورخ 6 بهمن ماه سال 1400 شرکت مس سرچشمه سمینار الزامات تولید صنعتی- علمی را برای مدیران خود در سالن اندیشه یک برگزار و در پایان نیز ضیافت ناهاری را در سالن ارگ هتل تدارک دید.