هتل‌های پارس

شرکت نگار خودرو در هتل پارس کرمان

۱۴
آذر
۰۰

شرکت نگار خودرو در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس کرمان میزبان سمینار شرکت نگارخودرو بود.

روز جمعه مورخ 12 آذر ماه سال 1400 شرکت نگار خودرو سمیناری برای آموزش، فروش قطعات و دستگاه های تعمیرگاه ها در سالن آریا هتل پارس کرمان برگزار کرد.