هتل‌های پارس

شرکت های صنعتی کشور های آسیایی و اروپایی در هتل پارس کرمان

۲۵
ارديبهشت
۰۱

مدیران روابط عمومی شرکت های صنعتی کشور های آسیایی و اروپایی در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان مدیران روابط عمومی برخی کشورهای آسیایی و اروپایی بود.

روزچهارشنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه سال 1401 شرکت معدنی گل گهر جمعی از مدیران روابط عمومی شرکت های صنعتی کشورهای آسیایی و اروپایی را برای بازدید از معادن صنعتی و جاذبه های گردشگری کرمان دعوت کرد و در هتل اقامت داشتند.