هتل‌های پارس

شرکت پخش بازرگانی پارسیان در هتل پارس کرمان

۲۸
مهر
۰۰

شرکت پخش بازرگانی پارسیان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، شرکت پخش بازرگانی پارسیان سلولز سمینار آموزشی در هتل برگزار کرد. روز سه شنبه مورخ 27 مهر ماه سال 1400 شرکت پخش بازرگانی پارسیان سلولز سمینار آموزشی آنلاین مدیران استان کرمان را در سالن اندیشه یک هتل برگزار کرد.