هتل‌های پارس

شرکت پلور سبز کرمان در هتل پارس کرمان

۳۱
ارديبهشت
۰۱

شرکت پلور سبز کرمان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان مهمانان شرکت پلور سبز بود.

روز شنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه سال 1401 شرکت پلور سبز نمایندگان خود را برای جلسه ای در هتل پارس کرمان دعوت و ضیافت شام نیز تدارک دیده شد.