هتل‌های پارس

شرکت گاز در هتل پارس کرمان

۰۵
دی
۰۰

شرکت گاز در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان دوره آموزشی شرکت گاز استان کرمان بود. جمعه، شنبه و یکشنبه مورخ 3، 4 و 5 دی ماه سال 1400 شرکت گاز استان کرمان دوره های آموزشی کارکنان شرکت را در سالن مشتاق هتل پارس کرمان به مدت سه روز برگزار کرد.