هتل‌های پارس

شرکت مسکن شمال غرب کشور در پارس ائل گلی تبریز

۰۷
دی
۹۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب کشور در هتل پارس ائل گلی تبریز برگزارشد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی 31/06/98 صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب کشور صبح روز چهارشنبه مورخ 4/10/98 در محل آمفی تئاتر هتل پارس ائل گلی تبریز برگزار شد.