هتل‌های پارس

شرکت Merck در هتل پارس کرمان

۰۱
آبان
۰۰

شرکت Merck در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، شرکت Merck همایشی در زمینه دیابت برای تیم درمانی خود در سالن اندیشه (1) هتل برگزار کرد.