هتل‌های پارس

شهردار محله در هتل پارس کرمان

۰۸
تير
۰۰

شهردار محله در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، جلسات ماهانه شهردار محله منطقه دو شهرداری کرمان، دوشنبه مورخ 7 تیر ماه سال 1400 در سالن اندیشه هتل برگزار شد.