هتل‌های پارس

شهردار کرمان در هتل پارس کرمان

۳۱
ارديبهشت
۰۱

شهردار کرمان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان شهردار کرمان بود.

روز یکشنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه سال 1401 شعرباف شهردار کرمان در هتل پارس کرمان حضور یافت.