هتل‌های پارس

صابر خراسانی در هتل پارس کرمان

۲۰
آذر
۰۰

صابر خراسانی در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس کرمان میزبان صابر خراسانی بود.

روز چهارشنبه مورخ 17 آذر ماه سال 1400 صابر خراسانی شاعر آئینی، مذهبی و مجری توانای کشور در هتل پارس کرمان اقامت داشت.