هتل‌های پارس

صعود پرسنل هتل پارس به قله کازبک گرجستان و سبلان

۱۹
مرداد
۹۸

جمعی از پرسنل هتل پارس به قله کازبک گرجستان و سبلان صعود کردند


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، هفته اول مردادماه نودوهشت جمعی از پرسنل هتل پارس ائل گلی به سرپرستی محمد نعیمی به قله 5047 متری کازبک گرجستان مشهور به اورست کوچک و قله سبلان استان اردبیل سومین قله مرتفع ایران صعود کرده و پرچم هتل پارس ائل گلی را بر بام آنها برافراشتند.