هتل‌های پارس

صندوق بازنشستگی صنعت نفت خوزستان در پارس اهواز

۲۹
شهريور
۹۹

صندوق بازنشستگی صنعت نفت خوزستان در پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روز پنجشنبه 27 شهریور ماه سال 99، آیین معارفه سرپرست منطقه 2 صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت خوزستان در سالن کنفرانس هتل پارس به تعداد 27 نفر به همراه پذیرایی ناهار و میان وعده برگزار شد.