هتل‌های پارس

عبدالرضا فرهانی کارمند نمونه هتل پارس کاروانسرا آبادان در آذرماه97

۱۵
دی
۹۷

با انتخاب مدیرکل هتل پارس کاروانسرا آبادان،عبدالرضا فرهانی نگهبان ساعی هتل بعنوان کارمند نمونه و شایسته معرفی شد.


به گزارش روابط عمومی هتل، آقای عبدالرضا فرهانی از واحد انتظامات هتل پارس آبادان با انتخاب مدیرکل هتل، بعنوان کارمند نمونه هتل در آذرماه97معرفی شد.

لذا در مراسمی که در 11دیماه 97با حضور مدیرکل هتل پارس کاروانسرا آبادان و جمعی از مسئولین هتل در دفتر مدیریت هتل برگزارشد،از وی با اهدای لوح سپاس و  تقدیم هدیه نفیس تقدیر بعمل آمد.

تعهد به کار،حس مسئولیت پذیری، انجام امورات محوله به نحو احسن و آراستگی از معیارهای انتخاب ایشان بود.