هتل‌های پارس

عضو انجمن تئاتر انقلاب در هتل پارس کرمان

۲۵
دی
۰۰

عضو شورای سیاست گذاری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان محسن سلیمانی عضو شورای سیاست گذاری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و بازیگر خوب کشور بود.

روز سه شنبه مورخ 21 دی ماه سال 1400 عضو شورای سیاست گذاری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و بازیگر خوب کشور محسن سلیمانی در هتل پارس کرمان اقامت داشت.