هتل‌های پارس

علیرضا ابوالحسنی کارمند نمونه تیرماه هتل پارس ائل گلی

۱۱
مرداد
۹۷

علیرضا ابوالحسنی بخشمندی کارمند نمونه تیرماه هتل پارس ائل گلی معرفی شد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، از سوی مهندس آرا مدیرکل هتل، علیرضا ابوالحسنی بخشمندی صندوقدار پذیرش به عنوان کارمند نمونه تیرماه 97 هتل پارس ائل گلی تبریز معرفی و با هدیه ارزنده ای از وی تقدیر شد. صداقت، امانتداری و حسن انجام وظیفه از بارزترین مشخصه های وی برای دریافت این عنوان بود.