هتل‌های پارس

عمران جنوب در هتل پارس کرمان

۰۶
بهمن
۰۰

عمران جنوب در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، شرکت عمران جنوب همایش خود را در هتل برگزار کرد.

روز دوشنبه مورخ چهارم بهمن ماه سال 1400 شرکت عمران کلوت جنوب سمینار آموزشی نیروی انسانی خود را در سالن اندیشه یک هتل برگزار کرد.