هتل‌های پارس

عمران کلوت جنوب در پارس کرمان

۲۰
مهر
۰۰

عمران کلوت جنوب در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، شرکت عمران کلوت جنوب همایش آموزشی منابع انسانی را در هتل برگزار کرد. یکشنبه مورخ 18 مهر ماه سال 1400 شرکت عمران کلوت جنوب به دنبال سلسله سمینارهای آموزشی خود، کارگاه آموزشی حوزه منابع انسانی شرکت عمران کلوت جنوب را در سالن مشتاق هتل برگزار کرد.