هتل‌های پارس

فاطمه علیپور سوپروایزر خانه داری هتل پارس آبادان، کارمند نمونه خردادماه 98

۲۴
تير
۹۸

به گزارش واحد روابط عمومی سرکار خانم فاطه علیپور سوپروایزر واحد خانه داری هتل پارس کاروانسرا آبادان از سوی مرتضی سرلک، مدیرکل هتل بعنوان کارمند نمونه خردادماه سال1398معرفی شد و طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران و سرپرستان درسالن جلسات هتل با اهدای لوح تقدیر وهدیه از تلاش و زحمات ایشان قدردانی شد.

حس مشارکت در کارگروهی،احساس مسئولیت و انجام امورات محوله به نحو احسن از شاخصه های انتخاب وی بود


به گزارش واحد روابط عمومی، سرکار خانم فاطمه علیپور سوپروایزر واحد خانه داری هتل پارس کاروانسرا آبادان از سوی مرتضی سرلک، مدیرکل هتل بعنوان کارمند نمونه خردادماه سال1398معرفی شد و طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران و سرپرستان درسالن جلسات هتل با اهدای لوح تقدیر وهدیه از تلاش و زحمات ایشان قدردانی شد.

حس مشارکت در کارگروهی،احساس مسئولیت و انجام امورات محوله به نحو احسن از شاخصه های انتخاب وی بود.