هتل‌های پارس

فرزاد فرخ در هتل پارس کرمان

۲۶
آذر
۹۸

فرزاد فرخ در هتل پارس کرمان 


فرزاد فرخ خواننده پاپ کشورمان در روز 26 آذر ماه سال 98 در هتل پارس کرمان حضور داشت.