هتل‌های پارس

فعالی مدیر میراث فرهنگی استان در هتل پارس کرمان

۲۱
خرداد
۰۱

فعالی مدیر میراث فرهنگی استان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان فعالی مدیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان بود.

روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 18 و 19 خرداد ماه سال 1401 فعالی مدیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان برای افتتاح و بازدید از نمایشگاه صنایع دستی استان در هتل به اتفاق هیئت همراه حضور یافتند.