هتل‌های پارس

فم تور اسپانیایی در هتل پارس کرمان

۲۵
اسفند
۰۰

فم تور اسپانیایی در هتل پارس کرمان


 به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان فم تور اسپانیایی بود.

روز دوشنبه مورخ 23 اسفند ماه سال 1400 فم تور اسپانیایی در هتل پارس کرمان اقامت گرفتند.