هتل‌های پارس

قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران درپارس کرمان

۱۸
بهمن
۰۰

قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران درپارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران بود.

روز چهارشنبه مورخ 13 بهمن ماه سال 1400 آرمان خالقی، قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران به اتفاق هیئت همراه در هتل پارس کرمان اقامت داشت.