هتل‌های پارس

متخصصان محیط زیست میهمان هتل پارس اهواز

۰۷
تير
۰۱

متخصصان محیط زیست میهمان هتل پارس اهواز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز  کنفرانس علمی، آموزشی شرکت آذر آبادگان سعدی با موضوع مرور برنامه مدیریت تالاب شادگان و بررسی نقش و مسئولیت دست اندرکاران و اجرای آن،  با حضور کلیه متخصصان محیط زیست استان خوزستان به همراه پذیرایی ناهار و میانوعده  در سالن همایش های هتل پارس اهواز مورخ 24 خرداد ماه 1401برگزار شد.