هتل‌های پارس

متخصصین قلب در هتل پارس اهواز

۰۷
تير
۰۱

هتل پارس اهواز میزبان متخصصین قلب های ایرانی


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز  کنفرانس علمی، آموزشی شرکت  آرنا حیات دانش  با حضور کلیه متخصصین قلب استان خوزستان به همراه پذیرایی ناهار و میانوعده در سالن همایش های هتل پارس اهواز مورخ 27خرداد ماه 1401برگزار شد.