هتل‌های پارس

مجمع انبوه سازان استان کرمان در هتل پارس

۲۹
خرداد
۰۰

مجمع انبوه سازان استان کرمان در هتل پارس


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، چهارشنبه مورخ 26 خرداد ماه سال 1400 اعضاء مجمع انبوه سازان استان جلسه ای را با نمایندگان شورای شهر استان در سالن مشتاق هتل برگزار کرد.