هتل‌های پارس

مجید رضوی در پارس کرمان

۲۰
تير
۰۱

مجید رضوی در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان خواننده خوب کشور مجید رضوی بود.

روز جمعه 10 تیر ماه سال 1401 مجید رضوی خواننده محبوب کشور در هتل پارس اقامت داشتند.