هتل‌های پارس

محرمعلی شاهی کارمند نمونه مرداد هتل پارس ائل گلی

۱۰
شهريور
۹۷

محرمعلی شاهی کارمند نمونه مرداد هتل پارس ائل گلی تبریز معرفی شد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، محرمعلی شاهی کارمند شاغل در آشپزخانه هتل به عنوان کارمند نمونه هتل پارس ائل گلی در مرداد ماه 97 انتخاب شد و از سوی مدیرکل هتل لوح تبریک و هدیه ای ارزنده اعطا شد.