هتل‌های پارس

مدیران ارشد وزارت ورزش در هتل پارس کرمان

۲۰
شهريور
۰۰

مدیران ارشد وزارت ورزش در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، معاونین وزارت ورزش و مسئولین ارشد شهرستان بم در هتل پارس کرمان کنفرانس خبری داشتند.

روز پنجشنبه مورخ 18 شهریور ماه سال 1400 معاونین وزارت ورزش، فرماندار، شهردار و تنی چند از مدیران ارشد سازمان ورزش جوانان شهرستان بم، ویدیو کنفرانس خبری در زمینه فعالیت های ورزشی شهرستان بم در سالن آریا هتل پارس کرمان داشتند.