هتل‌های پارس

مدیران بانک سینا در هتل پارس کرمان

۰۱
آبان
۰۰

مدیران بانک سینا در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مدیران بانک سینا در هتل پارس کرمان حضور یافتند. روز شنبه مورخ 1 آبانماه سال 1400 مدیران بانک سینا صبحانه کاری خود را در هتل پارس کرمان برگزار کردند.