هتل‌های پارس

مدیر عامل بیمه کوثر در هتل پارس کرمان

۱۳
دی
۰۰

مدیر عامل بیمه کوثر در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان مدیر عامل بیمه کوثر کشور بود.

روز جمعه 10دی ماه سال 1400 مدیر عامل بیمه کوثر آقا دادی و هیئت همراه برای اقامت در هتل پارس کرمان حضور داشتند.