هتل‌های پارس

مدیر عامل شرکت لبنی رامک در هتل پارس کرمان

۲۳
آبان
۰۲

-


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان؛ هتل پارس میزبان حضور شجاعی مدیر عامل شرکت لبنی رامک بود.

روز سه شنبه مورخ 25 مهر ماه سال 1402 ناصر شجاعی مدیر عامل شرکت لبنی رامک به اتفاق هیئت همراه برای حضور در همایش بزرگ شرکت لبنی رامک در هتل پارس اقامت داشتند.