هتل‌های پارس

مدیر عامل صندوق حفظ و احیا میراث در پارس کرمان

۰۶
تير
۰۰

مدیر عامل صندوق حفظ و احیا میراث فرهنگی کشور


میرزائی مدیرعامل صندوق حفظ و احیا میراث فرهنگی کشور روز پنجشنبه مورخ 3 تیرماه سال 1400 با هیئت همراه در هتل پارس کرمان حضور یافت.