هتل‌های پارس

مدیر عامل مارکوپولو در هتل پارس ائل گلی تبریز

۱۵
دی
۹۸

حضور مدیر عامل و هیات همراه شرکت ایرانگردی مارکوپولو در هتل پارس ائل گلی تبریز


به گزارش روابط عمومی هتل پارس ائل گلی تبریز، محمد رضا افشاری و جمعی از همکاران شرکت ایرانگردی مارکوپولو به منظور ارتقاء تامل موثر و افزایش همکاری فیمابین، جلسه ای را در دفتر مدیر کل هتل برگزار کردند.