هتل‌های پارس

مدیر عامل کمپانی ال جی در هتل پارس اهواز

۲۶
ارديبهشت
۹۷

-مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد کمپانی ال جی اقامت چند روزه و جلسات کاری و آموزشی خود را در هتل برگزار کردند.


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد کمپانی ال جی الکترونیکس از روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه تا روز سه شنبه بیست و پنجم این ماه در هتل اقامت داشتند. قابل ذکر است جلسات کاری و آموزشی ایشان نیز در چهار روز متوالی و در دو نوبت صبح و عصر در سالن کنفرانس هتل برگزار شد.