هتل‌های پارس

مدیر عامل گروه بین المللی رکسان در هتل پارس کرمان

۰۹
آذر
۰۰

مدیر عامل گروه بین المللی رکسان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مدیر عامل گروه بین المللی رکسان و هیئت همراه در هتل پارس اقامت داشتند.

روز یکشنبه مورخ 7 آبان ماه سال 1400 شیریان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه بین المللی رکسان(rexan) با هیئت همراه در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.