هتل‌های پارس

مدیر عامل گروه رکسان در هتل پارس کرمان

۲۰
فروردين
۰۱

مدیر عامل گروه رکسان در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه بین المللی هتل های رکسان در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.

روز چهارشنبه مورخ 17 فروردین ماه سال 1401 علی رحیم پور مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هتل های رکسان درهتل پارس اقامت داشتند.