هتل‌های پارس

مدیر کل توسعه تعاون کار و رفاه اجتماعی کشور در پارس کرمان

۲۰
دی
۹۹

مدیر کل توسعه تعاون کار و رفاه اجتماعی کشور در پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، روز چهارشنبه مورخ 17 دی ماه سال 1399 هاشمی مدیر کل محترم توسعه کار و رفاه اجتماعی کشور در هتل پارس کرمان حضور یافتند.