هتل‌های پارس

مراسم تودیع و معارفه در دفتر مرکزی هتل های پارس

۰۸
تير
۰۱

مراسم تودیع و معارفه در دفتر مرکزی هتل های پارس


به گزارش روابط عمومی دفتر مرکزی هتل های پارس، جمشید حمزه زاده مدیر عامل گروه هتل های پارس طی حکمی ساجده السادات نجفی را به عنوان سرپرست معاونت بازاریابی و هتلداری معرفی کرد.

روز چهارشنبه 8 تیر ماه سال 1401 در مراسمی حمزه زاده مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس ضمن تقدیر و تشکر از سید امیر رضا صبور معاون اسبق بازاریابی و هتلداری، ساجده السادات نجفی را به عنوان سرپرست معاونت بازاریابی و هتلداری معرفی کرد.