هتل‌های پارس

مسئول نظارت بر امور هتل ها در هتل پارس کرمان

۰۱
اسفند
۰۰

مسئول نظارت بر امور هتل ها در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مسئول نظارت بر امور هتل ها و رابط سازمان میراث فرهنگی و استانداری در هتل پارس کرمان حضور یافت.

روز چهارشنبه مورخ 27 اسفند ماه سال 1400 ایران پور مسئول نظارت بر امور هتل ها و روابط سازمان میراث فرهنگی و استانداری کرمان و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به همراه موسوی روابط عمومی استانداری بازدید و جلسه ای را در هتل پارس کرمان داشتند.