هتل‌های پارس

مشاور ارشد وزیر بهداشت در هتل پارس کرمان

۲۷
خرداد
۹۹

مشاور ارشد وزیر بهداشت در هتل پارس کرمان


روز یکشنبه 25 خرداد ماه سال 1399 مشاور ارشد وزیر بهداشت و هیئت همراه در تالار آیینه واقع در هتل پارس کرمان جهت صرف ناهار حضور داشتند.