هتل‌های پارس

معارفه مدیران دفتر مرکزی

۱۴
آذر
۹۷

طی حکمی با امضاء جمشید حمزه زاده مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس، حسن عابدی به عنوان مدیر IT و علی ساکی نژاد، به عنوان مدیر اغذیه و نوشابه معرفی شدند


روز چهارشنبه 14 آذر ماه سال 97 طی حکمی با امضاء جمشید حمزه زاده مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس، حسن عابدی به عنوان مدیر IT و علی ساکی نژاد، به عنوان مدیر اغذیه و نوشابه معرفی شدند.

طی مراسمی توسط سید امیر رضا صبور، معاون بازاریابی و هتلداری و جهانگیر اختری، معاون اداری و مالی، معارفه مدیران جدید دفتر مرکزی انجام شد.

لیاقت و شایستگی های برجسته این دو عزیز در صحنه های خدمت صادقانه به گردشگران را از خداوند منان مسئلت داریم.