هتل‌های پارس

معارفه معاونت در هتل پارس کرمان

۱۸
اسفند
۰۰

معارفه معاونت در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، مراسم معارفه معاونت جدید هتل پارس توسط مدیر کل هتل برگزار شد.

روزسه شنبه مورخ 17 اسفند ماه سال 1400 طی جلسه ای مراسم معارفه ربیعی معاونت هتل توسط آریا فرد مدیر کل هتل با حضور مدیران و سرپرستان هتل انجام پذیرفت.