هتل‌های پارس

معارفه معاون مدیر کل هتل پارس اهواز

۲۳
مهر
۹۸

معارفه معاون مدیر کل هتل پارس اهواز 


به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روز یکشنبه 14 مهرماه سال 98 مدیر کل هتل پارس اهواز در جلسه ای با حضور مدیران و سرپرستان واحد های مختلف هتل، علی ساکی نژاد را به عنوان معاون مدیر کل معرفی کرد.