هتل‌های پارس

معاونت قضایی دادستان کل کشور در هتل پارس کرمان

۱۸
بهمن
۰۰

معاونت قضایی دادستان کل کشور در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، هتل پارس میزبان معاونت قضایی دادستان کل کشور و هیئت همراه بود.

روز چهارشنبه مورخ 13 بهمن ماه سال 1400 سعید عمرانی معاونت قضایی دادستان کل کشور و هیئت همراه در هتل پارس اقامت داشت.