هتل‌های پارس

معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه در پارس کرمان

۲۰
ارديبهشت
۹۹

معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه در پارس کرمان


روز چهارشنبه مورخ 17 اردیبهشت ماه سال 1399 هتل پارس کرمان میزبان معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه در دیار کرمان بود.

هیات مذکور از امکانات اقامتی به همراه افطار در هتل نیز استفاده کردند.