هتل‌های پارس

معاون اقتصادی وزیر کشور در هتل پارس کرمان

۰۶
مرداد
۰۰

معاون اقتصادی وزیر کشور در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور سه شنبه مورخ 5 مرداد ماه سال 1400 به اتفاق هیئت همراه در هتل پارس حضور یافتند.