هتل‌های پارس

معاون معدنی وزارت صمت در هتل پارس کرمان

۰۶
مرداد
۰۰

معاون معدنی وزارت صمت در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پاس کرمان، سعد محمدی معاون معدنی وزارت صمت و مدیر عامل شرکت صنایع مس ایران سه شنبه مورخ 5 مرداد ماه سال 1400 در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.