هتل‌های پارس

معاون وزیر صمت در هتل پارس کرمان

۰۵
آبان
۰۰

معاون وزیر صمت در هتل پارس کرمان


به گزارش روابط عمومی هتل پارس کرمان، معاون وزیر صمت در هتل پارس کرمان حضور یافت.

روز سه شنبه مورخ 4 آبان ماه سال 1400 اسدالله کشاورز، معاون وزیر صمت به اتفاق هیئت همراه در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.