هتل‌های پارس

معاون وزیر کشور میهمان هتل پارس اهواز

۰۳
تير
۹۸

-معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور میهمان هتل شد.


-به گزارش روابط عمومی هتل پارس اهواز، روز شنبه یکم تیرماه نود و هشت حمید رضا درخشان نیا (معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال) و هیات همراه وارد هتل شدند.

مجتبی فاطمی(مدیر عامل مرکز معماری ایران)، فرهنگ مولوی(مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی)، ناصر سامعی(معاون برنامه ریزی،مدیریت و توسعه منابع سازمان ثبت احوال کشور) و سیف اله ابوترابی (سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور) در این سفر ایشان را همراهی کرده و در هتل اقامت داشتند.